Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odpoveď

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 40, no. 3
Paul Robert Magocsi
Detaily:
Rok, strany: 1992, 317 - 322
Jazyk: slo
Typ článku: Diskusia
Ako citovať:
ISO 690:
Magocsi, P. 1992. Odpoveď. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 40, no.3, pp. 317-322. 1339-9357.

APA:
Magocsi, P. (1992). Odpoveď. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 40(3), 317-322. 1339-9357.