Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Medzinárodná vedecká konferencia „Modlitba – jej teologické a etnologické aspekty“: (Bratislava, 27. – 28. apríla 2001)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 49, no. 2
Zora Vanovičová
Detaily:
Rok, strany: 2001, 242 - 244
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady - Správy - Glosy
Ako citovať:
ISO 690:
Vanovičová, Z. 2001. Medzinárodná vedecká konferencia „Modlitba – jej teologické a etnologické aspekty“: (Bratislava, 27. – 28. apríla 2001). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 49, no.2, pp. 242-244. 1339-9357.

APA:
Vanovičová, Z. (2001). Medzinárodná vedecká konferencia „Modlitba – jej teologické a etnologické aspekty“: (Bratislava, 27. – 28. apríla 2001). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 49(2), 242-244. 1339-9357.