Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Život a dielo hrnčiarskeho majstra z Pozdišoviec: Michal Parikrupa-Šipar (1909–1995)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 49, no. 2
Zuzana Drugová
Detaily:
Rok, strany: 2001, 201 - 217
Jazyk: slo
Typ článku: Materiály
Ako citovať:
ISO 690:
Drugová, Z. 2001. Život a dielo hrnčiarskeho majstra z Pozdišoviec: Michal Parikrupa-Šipar (1909–1995). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 49, no.2, pp. 201-217. 1339-9357.

APA:
Drugová, Z. (2001). Život a dielo hrnčiarskeho majstra z Pozdišoviec: Michal Parikrupa-Šipar (1909–1995). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 49(2), 201-217. 1339-9357.