Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Životné jubileum Kirila V. Čistova

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no. 1
Viera Gašparíková
Detaily:
Rok, strany: 2000, 112 - 113
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady - Správy - Glosy
Ako citovať:
ISO 690:
Gašparíková, V. 2000. Životné jubileum Kirila V. Čistova. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no.1, pp. 112-113. 1339-9357.

APA:
Gašparíková, V. (2000). Životné jubileum Kirila V. Čistova. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 48(1), 112-113. 1339-9357.