Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Hlásnické piesne ako súčasť tradičnej hudobnej kultúry

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no. 1
Hana Urbancová
Detaily:
Rok, strany: 2000, 5 - 23
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
genre, levels in a music style, spiritual song, oral tradition
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Urbancová, H. 2000. Hlásnické piesne ako súčasť tradičnej hudobnej kultúry. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 48, no.1, pp. 5-23. 1339-9357.

APA:
Urbancová, H. (2000). Hlásnické piesne ako súčasť tradičnej hudobnej kultúry. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 48(1), 5-23. 1339-9357.