Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Životné jubileum Martina Kaspera

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no. 1-2
Milan Leščák
Detaily:
Rok, strany: 1990, 305 - 306
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady
Ako citovať:
ISO 690:
Leščák, M. 1990. Životné jubileum Martina Kaspera. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no.1-2, pp. 305-306. 1339-9357.

APA:
Leščák, M. (1990). Životné jubileum Martina Kaspera. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 38(1-2), 305-306. 1339-9357.