Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Potulní speváci – žobráci ako sociálna skupina a ich funkcie v spoločnosti: (Preložila E. Ruseva)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no. 1-2
Kaťa Michajlova
Detaily:
Rok, strany: 1990, 230 - 236
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Michajlova, K. 1990. Potulní speváci – žobráci ako sociálna skupina a ich funkcie v spoločnosti: (Preložila E. Ruseva). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no.1-2, pp. 230-236. 1339-9357.

APA:
Michajlova, K. (1990). Potulní speváci – žobráci ako sociálna skupina a ich funkcie v spoločnosti: (Preložila E. Ruseva). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 38(1-2), 230-236. 1339-9357.