Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Spoločenské príležitosti stretávania sa obyvateľov malého mesta v medzivojnovom období: (Na príklade tanečných zábav v meste Pezinok, okres Bratislava-vidiek.)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no. 1-2
Katarína Popelková
Detaily:
Rok, strany: 1990, 199 - 204
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Popelková, K. 1990. Spoločenské príležitosti stretávania sa obyvateľov malého mesta v medzivojnovom období: (Na príklade tanečných zábav v meste Pezinok, okres Bratislava-vidiek.). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no.1-2, pp. 199-204. 1339-9357.

APA:
Popelková, K. (1990). Spoločenské príležitosti stretávania sa obyvateľov malého mesta v medzivojnovom období: (Na príklade tanečných zábav v meste Pezinok, okres Bratislava-vidiek.). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 38(1-2), 199-204. 1339-9357.