Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Veková a sociálna diferenciácia lokálneho spoločenstva: (Na príklade tanečného života.)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no. 1-2
Margita Méryová
Detaily:
Rok, strany: 1990, 173 - 180
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Méryová, M. 1990. Veková a sociálna diferenciácia lokálneho spoločenstva: (Na príklade tanečného života.). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 38, no.1-2, pp. 173-180. 1339-9357.

APA:
Méryová, M. (1990). Veková a sociálna diferenciácia lokálneho spoločenstva: (Na príklade tanečného života.). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 38(1-2), 173-180. 1339-9357.