Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Spolky v Bratislave koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 35, no. 2-3
Elena Mannová
Detaily:
Rok, strany: 1987, 363 - 369
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Mannová, E. 1987. Spolky v Bratislave koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 35, no.2-3, pp. 363-369. 1339-9357.

APA:
Mannová, E. (1987). Spolky v Bratislave koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 35(2-3), 363-369. 1339-9357.