Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Ľudové byty, štvrte a centrá Bratislavy v 19. storočí a 1. polovici 20. storočia

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 35, no. 2-3
Soňa Kovačevičová
Detaily:
Rok, strany: 1987, 267 - 280
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Kovačevičová, S. 1987. Ľudové byty, štvrte a centrá Bratislavy v 19. storočí a 1. polovici 20. storočia. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 35, no.2-3, pp. 267-280. 1339-9357.

APA:
Kovačevičová, S. (1987). Ľudové byty, štvrte a centrá Bratislavy v 19. storočí a 1. polovici 20. storočia. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 35(2-3), 267-280. 1339-9357.