Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Slováci v starej Bratislave

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 35, no. 2-3
František Kalesný
Detaily:
Rok, strany: 1987, 247 - 258
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Kalesný, F. 1987. Slováci v starej Bratislave. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 35, no.2-3, pp. 247-258. 1339-9357.

APA:
Kalesný, F. (1987). Slováci v starej Bratislave. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 35(2-3), 247-258. 1339-9357.