Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Narodna tvorčisť ta etnohrafija

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 32, no. 3
Mikuláš Nevrlý
Detaily:
Rok, strany: 1984, 545 - 546
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie a Referáty
Ako citovať:
ISO 690:
Nevrlý, M. 1984. Narodna tvorčisť ta etnohrafija. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 32, no.3, pp. 545-546. 1339-9357.

APA:
Nevrlý, M. (1984). Narodna tvorčisť ta etnohrafija. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 32(3), 545-546. 1339-9357.