Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

V. BETÁKOVÁ – M. ZAHRÁDKOVÁ – E. GAŠINEC: Cvičenia zo slovenského jazyka

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 32, no. 3
Milan Leščák
Detaily:
Rok, strany: 1984, 544 - 545
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie a Referáty
Ako citovať:
ISO 690:
Leščák, M. 1984. V. BETÁKOVÁ – M. ZAHRÁDKOVÁ – E. GAŠINEC: Cvičenia zo slovenského jazyka. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 32, no.3, pp. 544-545. 1339-9357.

APA:
Leščák, M. (1984). V. BETÁKOVÁ – M. ZAHRÁDKOVÁ – E. GAŠINEC: Cvičenia zo slovenského jazyka. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 32(3), 544-545. 1339-9357.