Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

MÁRIA LAMIOVÁ: Keramika dvoch tisícročí

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 32, no. 3
Adam Pranda
Detaily:
Rok, strany: 1984, 543 - 544
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie a Referáty
Ako citovať:
ISO 690:
Pranda, A. 1984. MÁRIA LAMIOVÁ: Keramika dvoch tisícročí. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 32, no.3, pp. 543-544. 1339-9357.

APA:
Pranda, A. (1984). MÁRIA LAMIOVÁ: Keramika dvoch tisícročí. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 32(3), 543-544. 1339-9357.