Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Dynamika socioprofesní struktury současné jihomoravské vesnice

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 32, no. 3
Lubomír Nový
Detaily:
Rok, strany: 1984, 431 - 445
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie Socialistická dedina - miesto a význam tradícií v spôsobe života a kultúre pracujúcich
Ako citovať:
ISO 690:
Nový, L. 1984. Dynamika socioprofesní struktury současné jihomoravské vesnice. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 32, no.3, pp. 431-445. 1339-9357.

APA:
Nový, L. (1984). Dynamika socioprofesní struktury současné jihomoravské vesnice. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 32(3), 431-445. 1339-9357.