Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Národopisná knižnice: Edícia Ústavu pre etnografiu a folkloristiku Československej akadémie vied, Praha

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 26, no. 2
Jarmila Pátková
Detaily:
Rok, strany: 1978, 387 - 388
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie Referáty
Ako citovať:
ISO 690:
Pátková, J. 1978. Národopisná knižnice: Edícia Ústavu pre etnografiu a folkloristiku Československej akadémie vied, Praha. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 26, no.2, pp. 387-388. 1339-9357.

APA:
Pátková, J. (1978). Národopisná knižnice: Edícia Ústavu pre etnografiu a folkloristiku Československej akadémie vied, Praha. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 26(2), 387-388. 1339-9357.