Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Medzinárodné sympózium o etnografických aspektoch socialistického spôsobu života

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 26, no. 2
Adam Pranda
Detaily:
Rok, strany: 1978, 376 - 378
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady
Ako citovať:
ISO 690:
Pranda, A. 1978. Medzinárodné sympózium o etnografických aspektoch socialistického spôsobu života. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 26, no.2, pp. 376-378. 1339-9357.

APA:
Pranda, A. (1978). Medzinárodné sympózium o etnografických aspektoch socialistického spôsobu života. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 26(2), 376-378. 1339-9357.