Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Rozklad alebo krivolaký vývoj ľudových rozprávok?

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 14, no. 4
Viera Gašparíková
Detaily:
Rok, strany: 1966, 579 - 593
Jazyk: slo
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Gašparíková, V. 1966. Rozklad alebo krivolaký vývoj ľudových rozprávok?. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 14, no.4, pp. 579-593. 1339-9357.

APA:
Gašparíková, V. (1966). Rozklad alebo krivolaký vývoj ľudových rozprávok?. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 14(4), 579-593. 1339-9357.