Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

K otázke vzniku oblastí ľudovej kultúry na Slovensku

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 14, no. 4
Adam Pranda
Detaily:
Rok, strany: 1966, 511 - 562
Jazyk: slo
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Pranda, A. 1966. K otázke vzniku oblastí ľudovej kultúry na Slovensku. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 14, no.4, pp. 511-562. 1339-9357.

APA:
Pranda, A. (1966). K otázke vzniku oblastí ľudovej kultúry na Slovensku. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 14(4), 511-562. 1339-9357.