Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Za prof. dr. Andrejom Melicherčíkom

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 14, no. 4
Ján Mjartan
Detaily:
Rok, strany: 1966, 501 - 503
Jazyk: slo
Ako citovať:
ISO 690:
Mjartan, J. 1966. Za prof. dr. Andrejom Melicherčíkom. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 14, no.4, pp. 501-503. 1339-9357.

APA:
Mjartan, J. (1966). Za prof. dr. Andrejom Melicherčíkom. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 14(4), 501-503. 1339-9357.