Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Problémy sujetu: Litteraria, 12, 1969

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 20, no. 3
Mária Kosová
Detaily:
Rok, strany: 1972, 523 - 524
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie Referáty
Ako citovať:
ISO 690:
Kosová, M. 1972. Problémy sujetu: Litteraria, 12, 1969. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 20, no.3, pp. 523-524. 1339-9357.

APA:
Kosová, M. (1972). Problémy sujetu: Litteraria, 12, 1969. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 20(3), 523-524. 1339-9357.