Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Štátne múzeum ľudového umenia v Drážďanoch

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 6, no. 6
Manfred Bachmann
Detaily:
Rok, strany: 1958, 643 - 646
Jazyk: slo
Typ článku: Národopisná Muzeológia
Ako citovať:
ISO 690:
Bachmann, M. 1958. Štátne múzeum ľudového umenia v Drážďanoch. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 6, no.6, pp. 643-646. 1339-9357.

APA:
Bachmann, M. (1958). Štátne múzeum ľudového umenia v Drážďanoch. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 6(6), 643-646. 1339-9357.