Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

MILAN BARBUŠ: Spišské klapancie

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 19, no. 1
Milan Leščák
Detaily:
Rok, strany: 1971, 156 - 156
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie Referáty
Ako citovať:
ISO 690:
Leščák, M. 1971. MILAN BARBUŠ: Spišské klapancie. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 19, no.1, pp. 156-156. 1339-9357.

APA:
Leščák, M. (1971). MILAN BARBUŠ: Spišské klapancie. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 19(1), 156-156. 1339-9357.