Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Seminarium ethnologicum III

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 19, no. 1
Kornélia Jakubíková
Detaily:
Rok, strany: 1971, 148 - 149
Jazyk: slo
Ako citovať:
ISO 690:
Jakubíková, K. 1971. Seminarium ethnologicum III. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 19, no.1, pp. 148-149. 1339-9357.

APA:
Jakubíková, K. (1971). Seminarium ethnologicum III. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 19(1), 148-149. 1339-9357.