Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

K problémom historickej poetiky ľudových žalospevov u východných a južných Slovanov

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 19, no. 1
Ján Komorovský
Detaily:
Rok, strany: 1971, 43 - 56
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Komorovský, J. 1971. K problémom historickej poetiky ľudových žalospevov u východných a južných Slovanov. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 19, no.1, pp. 43-56. 1339-9357.

APA:
Komorovský, J. (1971). K problémom historickej poetiky ľudových žalospevov u východných a južných Slovanov. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 19(1), 43-56. 1339-9357.