Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Viničné právo na západnom Slovensku a jeho vplyv na spoločenskú kultúru vinohradníkov

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 18, no. 4
Ema Kahounová
Detaily:
Rok, strany: 1970, 595 - 626
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Kahounová, E. 1970. Viničné právo na západnom Slovensku a jeho vplyv na spoločenskú kultúru vinohradníkov. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 18, no.4, pp. 595-626. 1339-9357.

APA:
Kahounová, E. (1970). Viničné právo na západnom Slovensku a jeho vplyv na spoločenskú kultúru vinohradníkov. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 18(4), 595-626. 1339-9357.