Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Národná výstava českoslovanská a Slovensko

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 18, no. 4
Ján Podolák
Detaily:
Rok, strany: 1970, 585 - 594
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Podolák, J. 1970. Národná výstava českoslovanská a Slovensko. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 18, no.4, pp. 585-594. 1339-9357.

APA:
Podolák, J. (1970). Národná výstava českoslovanská a Slovensko. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 18(4), 585-594. 1339-9357.