Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Ľudová výroba kolomaže

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 10, no. 4
Rudolf Bednárik
Detaily:
Rok, strany: 1962, 559 - 565
Jazyk: slo
Typ článku: Materiály - Archív
Ako citovať:
ISO 690:
Bednárik, R. 1962. Ľudová výroba kolomaže. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 10, no.4, pp. 559-565. 1339-9357.

APA:
Bednárik, R. (1962). Ľudová výroba kolomaže. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 10(4), 559-565. 1339-9357.