Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Poznámky k práci E. Čajánkovej „Život a kultúra rožkovianskych Cigáňov“

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 4, no. 6
Igor Kutlík
Detaily:
Rok, strany: 1956, 602 - 608
Jazyk: slo
Typ článku: Diskusie
Ako citovať:
ISO 690:
Kutlík, I. 1956. Poznámky k práci E. Čajánkovej „Život a kultúra rožkovianskych Cigáňov“. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 4, no.6, pp. 602-608. 1339-9357.

APA:
Kutlík, I. (1956). Poznámky k práci E. Čajánkovej „Život a kultúra rožkovianskych Cigáňov“. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 4(6), 602-608. 1339-9357.