Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Pohrebné zvykoslovie Horehronia

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 4, no. 3
Emília Čajánková
Detaily:
Rok, strany: 1956, 290 - 305
Jazyk: slo
Typ článku: Články
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Čajánková, E. 1956. Pohrebné zvykoslovie Horehronia. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 4, no.3, pp. 290-305. 1339-9357.

APA:
Čajánková, E. (1956). Pohrebné zvykoslovie Horehronia. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 4(3), 290-305. 1339-9357.