Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Figurálna tvorba Ignáca Bizmajera

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 4, no. 3
Adam Pranda
Detaily:
Rok, strany: 1956, 237 - 289
Jazyk: slo
Typ článku: Články
Ako citovať:
ISO 690:
Pranda, A. 1956. Figurálna tvorba Ignáca Bizmajera. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 4, no.3, pp. 237-289. 1339-9357.

APA:
Pranda, A. (1956). Figurálna tvorba Ignáca Bizmajera. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 4(3), 237-289. 1339-9357.