Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Slovenské ľudové umenie: Výtvarný prejav

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 3, no. 2
Ester Plicková
Detaily:
Rok, strany: 1955, 279 - 284
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie a Referáty
Ako citovať:
ISO 690:
Plicková, E. 1955. Slovenské ľudové umenie: Výtvarný prejav. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 3, no.2, pp. 279-284. 1339-9357.

APA:
Plicková, E. (1955). Slovenské ľudové umenie: Výtvarný prejav. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 3(2), 279-284. 1339-9357.