Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Vampírske povery v Zemplíne

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 1, no. 1
Ján Mjartan
Detaily:
Rok, strany: 1953, 107 - 134
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Mjartan, J. 1953. Vampírske povery v Zemplíne. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 1, no.1, pp. 107-134. 1339-9357.

APA:
Mjartan, J. (1953). Vampírske povery v Zemplíne. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 1(1), 107-134. 1339-9357.