Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Svätý Jur-Hillfort Neštich – new insights on the settlement and fortification of the early medieval hillfort

In: Študijné zvesti, vol. 67, no. 1
Peter Milo Číslo ORCID - Július Vavák - Michal Vágner Číslo ORCID - Michaela Prišťáková Číslo ORCID - Igor Murín - Tomáš Tencer
Detaily:
Rok, strany: 2020, 103 - 127
Jazyk: eng
Ako citovať:
ISO 690:
Milo, P., Vavák, J., Vágner, M., Prišťáková, M., Murín, I., Tencer, T. 2020. Svätý Jur-Hillfort Neštich – new insights on the settlement and fortification of the early medieval hillfort. In Študijné zvesti, vol. 67, no.1, pp. 103-127. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2020.67.5

APA:
Milo, P., Vavák, J., Vágner, M., Prišťáková, M., Murín, I., Tencer, T. (2020). Svätý Jur-Hillfort Neštich – new insights on the settlement and fortification of the early medieval hillfort. Študijné zvesti, 67(1), 103-127. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2020.67.5
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 6. 2020