Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zhodnotenie faktora eróznej účinnosti prívalovej zrážky

In: Geografický časopis, vol. 42, no. 4
Alojz Malíšek
Detaily:
Rok, strany: 2020, 410 - 422
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Malíšek, A. 2020. Zhodnotenie faktora eróznej účinnosti prívalovej zrážky. In Geografický časopis, vol. 42, no.4, pp. 410-422. 0016-7193.

APA:
Malíšek, A. (2020). Zhodnotenie faktora eróznej účinnosti prívalovej zrážky. Geografický časopis, 42(4), 410-422. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 20. 2. 2020