Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

DUDEKOVÁ, Gabriela – MANNOVÁ, Elena. Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi. Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. Bratislava, ProHistoria 2017, 512 s. ISBN 9788089910014.

In: Historický časopis, vol. 67, no. 4
Marína Zavacká
Detaily:
Rok, strany: 2019, 746 - 750
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie
Typ dokumentu: časopis
Ako citovať:
ISO 690:
Zavacká, M. 2019. DUDEKOVÁ, Gabriela – MANNOVÁ, Elena. Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi. Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. Bratislava, ProHistoria 2017, 512 s. ISBN 9788089910014.. In Historický časopis, vol. 67, no.4, pp. 746-750. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.4.10

APA:
Zavacká, M. (2019). DUDEKOVÁ, Gabriela – MANNOVÁ, Elena. Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi. Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. Bratislava, ProHistoria 2017, 512 s. ISBN 9788089910014.. Historický časopis, 67(4), 746-750. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.4.10
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 13. 2. 2019