Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Migračné toky a regionálna štruktúra Slovenska: nehierarchická regionalizácia

In: Geografický časopis, vol. 43, no. 4
Anton Bezák
Detaily:
Rok, strany: 2020, 265 - 275
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
O článku:
The main objective of this paper is to evaluate an iterative non-hierarchical taxonomic procedure for identifying disjoint functional regions by applying it to a matrix of migration flows between administrative districts in Slovakia.
Ako citovať:
ISO 690:
Bezák, A. 2020. Migračné toky a regionálna štruktúra Slovenska: nehierarchická regionalizácia. In Geografický časopis, vol. 43, no.4, pp. 265-275. 0016-7193.

APA:
Bezák, A. (2020). Migračné toky a regionálna štruktúra Slovenska: nehierarchická regionalizácia. Geografický časopis, 43(4), 265-275. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 13. 2. 2020