Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Dinušová Dominika: November 1989 – politika, právo, polícia a bezpečnosť (vedecká konferencia)

In: Studia Politica Slovaca, vol. 12, no. 2
Dominika Dinušová
Detaily:
Rok, strany: 2020, 143 - 144
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
news
Typ článku: informácie / news
O článku:
news
news
Ako citovať:
ISO 690:
Dinušová, D. 2020. Dinušová Dominika: November 1989 – politika, právo, polícia a bezpečnosť (vedecká konferencia). In Studia Politica Slovaca, vol. 12, no.2, pp. 143-144. 1337-8163.

APA:
Dinušová, D. (2020). Dinušová Dominika: November 1989 – politika, právo, polícia a bezpečnosť (vedecká konferencia). Studia Politica Slovaca, 12(2), 143-144. 1337-8163.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav politických vied SAV / Ústav politických vied SAV
Publikované: 11. 2. 2020