Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vopat Zdeněk: KREJČÍ, O.: Geopolitika Ruska. Professional Publishing, 2017, 534 s., ISBN 97880906559490

In: Studia Politica Slovaca, vol. 12, no. 2
Zdeněk Vopat
Detaily:
Rok, strany: 2020, 134 - 138
Jazyk: cze
Kľúčové slová:
recenzie a anotácie
Typ článku: recenzie a anotácie / reviews and annotations
O článku:
recenzie a anotácie
reviews and annotations
Ako citovať:
ISO 690:
Vopat, Z. 2020. Vopat Zdeněk: KREJČÍ, O.: Geopolitika Ruska. Professional Publishing, 2017, 534 s., ISBN 97880906559490. In Studia Politica Slovaca, vol. 12, no.2, pp. 134-138. 1337-8163.

APA:
Vopat, Z. (2020). Vopat Zdeněk: KREJČÍ, O.: Geopolitika Ruska. Professional Publishing, 2017, 534 s., ISBN 97880906559490. Studia Politica Slovaca, 12(2), 134-138. 1337-8163.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav politických vied SAV / Ústav politických vied SAV
Publikované: 11. 2. 2020