Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

K jazyku miestnej správy podľa staroslovienskeho prekladu Nomokánona

In: Historický časopis, vol. 67, no. 3
Róbert Jáger - Miroslav Lysý
Detaily:
Rok, strany: 2019, 413 - 437
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Nomokanon. Ecclesiastical administration. Public administration. Methodius. Terminology. Old Slavonic.
Typ článku: štúdia
Typ dokumentu: časopis
O článku:
In the paper we try to reconstruct the system of local administration in Mojmír’s Moravia. We start from the assumption that the terms used in the Old Slavonic translation of the Nomokanon to designate units in the ecclesiastical administration probably reflected the terms used in local administration in the language of the time. Attention is devoted to units designated as oblastь, strojenije, predělъ, gradъ, město, vьsь, strana. Then we try to identify these territorial units in the system of local administration, their place in the supposed hierarchical structure with a hypothetical description of their organization.
Ako citovať:
ISO 690:
Jáger, R., Lysý, M. 2019. K jazyku miestnej správy podľa staroslovienskeho prekladu Nomokánona. In Historický časopis, vol. 67, no.3, pp. 413-437. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.3.2

APA:
Jáger, R., Lysý, M. (2019). K jazyku miestnej správy podľa staroslovienskeho prekladu Nomokánona. Historický časopis, 67(3), 413-437. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.3.2
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 6. 2. 2019