Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Poznámky k vysokoškolskej učebnici: JAKUBČOVÁ, Renáta. Vznik a vývoj slovenských cirkevných provincií. Študijné texty konfesijného práva pre študentov právnickej fakulty. Banská Bystrica: Právnická fakulta UMB, 2013, 143 s. ISBN 9788055705477.

In: Historický časopis, vol. 67, no. 2
Robert Gregor Maretta
Detaily:
Rok, strany: 2019, 333 - 343
Jazyk: slo
Typ článku: Diskusia
Typ dokumentu: časopis
Ako citovať:
ISO 690:
Maretta, R. 2019. Poznámky k vysokoškolskej učebnici: JAKUBČOVÁ, Renáta. Vznik a vývoj slovenských cirkevných provincií. Študijné texty konfesijného práva pre študentov právnickej fakulty. Banská Bystrica: Právnická fakulta UMB, 2013, 143 s. ISBN 9788055705477.. In Historický časopis, vol. 67, no.2, pp. 333-343. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.2.7

APA:
Maretta, R. (2019). Poznámky k vysokoškolskej učebnici: JAKUBČOVÁ, Renáta. Vznik a vývoj slovenských cirkevných provincií. Študijné texty konfesijného práva pre študentov právnickej fakulty. Banská Bystrica: Právnická fakulta UMB, 2013, 143 s. ISBN 9788055705477.. Historický časopis, 67(2), 333-343. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.2.7
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 5. 2. 2019