Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

SĽUBY A PROCEDÚRY

In: Filozofia, vol. 74, no. 9
Vladimír Marko
Detaily:
Rok, strany: 2019, 735 - 753
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
sľub, podmienený sľub, záväzok, zmluva, ponuka, prijatie, súhlas, dohoda, procedúra Promise – Conditional promise – Obligation – Commitment – Contract – Offer – Acceptance – Agreement – Procedure
Typ článku: State
Typ dokumentu: Časopis
O článku:
V práci sa snažíme poukázať na nedostatky niektorých názorov, ktoré zastávajú zjednodušenú predstavu, že sľub je akt, ktorý, jeho vyjadrením, sľubujúceho priamo zaväzuje. Sľuby, či v morálnej alebo legálnej sfére, vznikajú a prebiehajú v komunikácii a týmto spôsobom formujú určité poradie závislých krokov, ktoré svedčia o ich procedurálnej povahe. Tieto vlastnosti sa môžu rozlišovať v určitej miere v závislosti od legálnych systémov, morálnych noriem spoločnosti a jej technickej úrovne a potrieb. Bez ohľadu na pôvod týchto rozličností, predovšetkým v prípadoch podmienených sľubov, ako aj sľubov v dohodách a zmluvách, procedurálne vlastnosti sľubov pretrvávajú. V našej analýze chceme zdôrazniť, že konzistentná koncepcia sľubu by mala rešpektovať krok prijatia sľubu. Následkom tohto názoru je, že sa zjemňuje alebo aj stráca výrazné tradičné rozlíšenie medzi sľubom a ponukou.
Ako citovať:
ISO 690:
Marko, V. 2019. SĽUBY A PROCEDÚRY. In Filozofia, vol. 74, no.9, pp. 735-753. ISSN 0046-385X . DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.4

APA:
Marko, V. (2019). SĽUBY A PROCEDÚRY. Filozofia, 74(9), 735-753. ISSN 0046-385X . DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.4
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV
Publikované: 27. 11. 2019