Informácia o dokumenteIn: Asian and African Studies, vol. 28, no. 2
Silvester Trnovec

DOC. PHDR. VIERA PAWLIKOVÁ-VILHANOVÁ CSC., FOUNDER OF AFRICAN STUDIES IN SLOVAKIA, IN MEMORIAM

Detaily:

Rok, strany: 2019, 403 - 406
Jazyk: eng
Typ článku: Obituary

Ako citovať:

ISO 690:
Trnovec, S. 2019. DOC. PHDR. VIERA PAWLIKOVÁ-VILHANOVÁ CSC., FOUNDER OF AFRICAN STUDIES IN SLOVAKIA, IN MEMORIAM. In Asian and African Studies, vol. 28, no.2, pp. 403-406. 1335-1257.

APA:
Trnovec, S. (2019). DOC. PHDR. VIERA PAWLIKOVÁ-VILHANOVÁ CSC., FOUNDER OF AFRICAN STUDIES IN SLOVAKIA, IN MEMORIAM. Asian and African Studies, 28(2), 403-406. 1335-1257.

O vydaní:

Vydavateľ: Institute of Oriental Studies
Publikované: 26. 11. 2019
Verejná licencia:
CCBY