Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

“Chained by her destiny” : The Grave of a female with a toddler at the La Tène cemetery in Nitra-Mlynárce

In: Študijné zvesti, vol. 2019, no. 65
Jozef Bujna
Detaily:
Rok, strany: 2019, 57 - 69
Jazyk: eng
Ako citovať:
ISO 690:
Bujna, J. 2019. “Chained by her destiny” : The Grave of a female with a toddler at the La Tène cemetery in Nitra-Mlynárce. In Študijné zvesti, vol. 2019, no.65, pp. 57-69. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.65.4

APA:
Bujna, J. (2019). “Chained by her destiny” : The Grave of a female with a toddler at the La Tène cemetery in Nitra-Mlynárce. Študijné zvesti, 2019(65), 57-69. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.65.4
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 30. 5. 2019