Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Kmeť Norbert: Prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc.

In: Studia Politica Slovaca, vol. 12, no. 1
Norbert Kmeť Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2019, 79 - 82
O článku:
informácie
Ako citovať:
ISO 690:
Kmeť, N. 2019. Kmeť Norbert: Prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc.. In Studia Politica Slovaca, vol. 12, no.1, pp. 79-82. 1337-8163.

APA:
Kmeť, N. (2019). Kmeť Norbert: Prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc.. Studia Politica Slovaca, 12(1), 79-82. 1337-8163.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav politických vied SAV
Publikované: 25. 7. 2019