Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

VišňovskýEmil: Londák, M. - Michálek, S. a kol.: dubček

In: Studia Politica Slovaca, vol. 12, no. 1
Emil Višňovský
Detaily:
Rok, strany: 2019, 76 - 78
O článku:
Recenzie a anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Višňovský, E. 2019. VišňovskýEmil: Londák, M. - Michálek, S. a kol.: dubček. In Studia Politica Slovaca, vol. 12, no.1, pp. 76-78. 1337-8163.

APA:
Višňovský, E. (2019). VišňovskýEmil: Londák, M. - Michálek, S. a kol.: dubček. Studia Politica Slovaca, 12(1), 76-78. 1337-8163.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav politických vied SAV
Publikované: 25. 7. 2019