Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

SORBY, Karol R. Arabský východ po druhej svetovej vojne, 1945 – 1970 [The Arab East After World War II, 1945 – 1970]

In: Asian and African Studies, vol. 28, no. 1
Eduard Gombár
Detaily:
Rok, strany: 2019, 104 - 106
Jazyk: eng
Typ článku: Book Review
Ako citovať:
ISO 690:
Gombár, E. 2019. SORBY, Karol R. Arabský východ po druhej svetovej vojne, 1945 – 1970 [The Arab East After World War II, 1945 – 1970]. In Asian and African Studies, vol. 28, no.1, pp. 104-106. 1335-1257.

APA:
Gombár, E. (2019). SORBY, Karol R. Arabský východ po druhej svetovej vojne, 1945 – 1970 [The Arab East After World War II, 1945 – 1970]. Asian and African Studies, 28(1), 104-106. 1335-1257.
O vydaní:
Vydavateľ: Institute of Oriental Studies
Publikované: 21. 5. 2019