Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

ŠTĚDROŇ, Bohumír – ŠÍMA, Jan – ČÁSLAVOVÁ, Eva a kol. (2018): Mezinárodní marketing

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 67, no. 4
Otto Dostál
Detaily:
Rok, strany: 2019, 456 - 0
Jazyk: cze
Typ článku: Recenzia / Book reviews
Typ dokumentu: PDF / PDF
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Publikované: 17. 5. 2019