Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

SERGI, Bruno S. – SCANLON, Cole C. (2019): Entrepreneurship and Development in the 21st Century

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 67, no. 4
Renáta Pitoňáková
Detaily:
Rok, strany: 2019, 453 - 455
Jazyk: eng
Typ článku: Recenzia / Book reviews
Typ dokumentu: PDF / PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Pitoňáková, R. 2019. SERGI, Bruno S. – SCANLON, Cole C. (2019): Entrepreneurship and Development in the 21st Century. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 67, no.4, pp. 453-455. 0013-3035.

APA:
Pitoňáková, R. (2019). SERGI, Bruno S. – SCANLON, Cole C. (2019): Entrepreneurship and Development in the 21st Century. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 67(4), 453-455. 0013-3035.
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Publikované: 17. 5. 2019